Online psychoterapie zaznamenává velké úspěchy. Proč je účinnější než klasické docházení do ordinace?

Současný stav společnosti a nejistota v mnoha ohledech lidského snažení se bohužel nevalně podepisují na psychickém zdraví populace. Jedním z nových nástrojů, které současná psychologická pomoc lidem nabízí, je online psychoterapie. Proč je mnohdy účinnější než klasická forma léčby?

Online psychoterapie je účinná

Mnoho psychologických poruch, které nyní vyplouvají ještě více na povrch než za klasické situace, se dá řešit efektivněji pomocí online psychoterapie. Proč je pro pacienty tato forma terapie tak výhodná? Naprosto při ní odpadá další zátěž na člověka. Dříve musel pacient za pomocí dojíždět mnohdy spoustu kilometrů, tísnit se s dalšími lidmi v dopravních prostředcích nebo na chodbách před ordinací. Dnes je skutečně pomoc nabízena přímo. Přímo tam, kde to pacientovi nejvíce vyhovuje.

Někdy potřebuje pomoc každý z nás

Online psychoterapie nabízí i další novou možnost, kterou může využít skutečně kdokoliv. Podpůrná psychoterapie je vhodnou metodou při potřebě vyrovnat se a překonat těžké životní období. Kdokoliv z nás, kdo někdy přišel o někoho blízkého, prožívá nemoc, krizi spojenou se středním věkem nebo stárnutím, potřebuje podpořit. Seberozvojový charakter léčby, kdy se terapeut snaží pacientovi pomoci, aby lépe poznal sám sebe a aby posílil své silné stránky, je další z cest, jak lidem pomoci.

Psychologické potíže a úzkosti

Odborná terapie dokáže rozklíčovat mnohé životní a zdravotní potíže a člověk najednou získává opět pocit, že situaci zvládne. Výhodou v tomto procesu může být i psychologická pomoc po internetu. Pacient je usazen v prostředí, které je pro něj známé a přirozené, a mnohem lépe tak navazuje s lékařem kontakt. Zejména pro pomoc při úzkostech, panické poruše a dalších potížích duše je tato terapie mnohem účinnější než klasická pomoc lékaře v ordinaci.

Online terapie se stává součástí běžné psychologické praxe.