Domácí péče má pozitivní vliv na léčebný výsledek

Domácí zdravotní péče je léčba v přirozeném sociálním prostředí pacienta či jeho rodiny. Jedná se o vysoce kvalifikovanou a odbornou formu péče, která je zajištěna kvalifikovanými zdravotními sestrami. Tato péče je určena například seniorům, dlouhodobě nemocným pacientům či pro léčbu pacientů, u kterých není nutná hospitalizace, čímž tak umožňuje zkrátit dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení. A jaké další výhody má domácí péče?

Hlavní výhody domácí zdravotní péče

Mezi významný aspekt domácí péče se řadí, dle několika provedených studií, zejména pozitivní vliv na psychiku člověka. A není pochyb o tom, že psychika člověka úzce souvisí s celkovým léčebným výsledkem. Mezi další výhody domácí péče se řadí minimální riziko přenosu infekcí, kterým je pacient vystaven ve zdravotnických zařízeních. V neposlední řadě je to individuální přístup a pohoda vlastního domova. Mezi výhody lze také zařadit, že domácí péče může být za stanovených podmínek plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Jak si vybrat poskytovatele kvalitní domácí péče?

Domácí péči poskytuje řada firem a vybrat tu správnou je někdy nelehký úkol. Čím byste se při výběru tedy měli řídit? Nejlepší rozhodně je řídit se doporučením někoho známého či lékaře. Pokud však nikoho neznáte, tak se zaměřte na reference jednotlivých klientů. V potaz berte zejména nejbližší poskytovatele domácí péče ve vašem okolí. A nakonec zhodnoťte, zda agentura má dostatečně dlouhou praxi a dokáže vám tak zaručit nadstandardně kvalitní a odbornou zdravotní péči. To vše a mnohem více splňuje lídr v poskytování domácí péče – společnost Procare Medical.

A proč zvolit právě společnost ?

Společnost Procare Medical poskytuje kompletní servis domácí zdravotní péče pro klienty všech věkových kategorií již od roku 2006. Domácí péčí této agentury prošly stovky spokojených klientů. A navíc se jedná o poskytovatele domácí zdravotní péče, který disponuje certifikátem v systému řízení kvality poskytované péče ISO 9001.

Pro společnost ProCare Medical je dále charakteristické, že:

  1. Zaručuje každému pacientovi citlivý lidský přístup.
  2. Klade důraz na výběr a vzdělávání svých zdravotních sester.
  3. Zaručuje profesionalitu a kvalitu svých služeb.
  4. Poskytuje široké portfolio dalších služeb, mezi které patří například domácí fyzioterapie, dopravní zdravotní služba či hlídání nemocných dětí.
  5. Je schopna zajistit rehabilitační a jiné zdravotní pomůcky.
  6. Dbá na bezpečnost klientů.
  7. Má více jak 10 letou zkušenost s pacienty s domácí umělou plicní ventilací.
  8. Její služby jsou k dispozici ve čtyřech krajích České republiky, konkrétně v Praze, Hradci Králové, Benátkách nad Jizerou a Liberci.
  9. Má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.
  10. Disponuje hotline telefonním číslem, které je dostupné 24 hodin denně.

Společnost Procare Medical naleznete na webových stránkách www.procare.cz, či na telefonním čísle 739 559 566.