Úřad práce není vaším nepřítelem

Snad každý z nás má z úřadu práce strach a snaží se mu v životě pokud možno vyhnout. Někdy se však vyskytnou situace, kdy se ocitnete bez zaměstnání a návštěva úřadu práce je jednou z mála možností,  jak postupovat dál. Co málo kdo ví, evidence na úřadu práce není povinnou, ale pouze dobrovolnou. Pokud se však zaevidujete, je za vás hrazeno zdravotní pojištění, které je ze zákona povinné. Evidenci můžete provést na kterémkoliv pracovišti úřadu práce v kraji podle míst vašeho trvalého pobytu. Takže v případě, kdy žijete v nějakém vedlejším městě, nemusíte zbytečně dojíždět   na pracoviště, pod které spadá vaše místo trvalého pobytu.

entrepr

Aktivita vždy pomůže

Úřad práce je zde hlavně proto, aby vám poskytl veškeré informace z oblasti trhu práce, o evidenci uchazečů, nebo o volných místech. Po celé české republice je tak spousta poboček a kontaktních pracovišť na které se můžete obrátit. Klíčovým požadavkem ze strany úřadu práce je vždy to, že zaměstnání opravdu hledáte. Pro úspěšné zaevidování je potřeba vyplnit žádost pro uchazeče o zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti. Dále je třeba doložit poslední ukončenou pracovní činnost. Ať již pracovní smlouvou nebo třeba dohodou o provedení práce nebo činnosti. Poslední nezbytností je občanský průkaz. Pak již nic nebrání tomu, abyste mohli aktivně spolupracovat s přiděleným úředníkem a vyhledávat pracovní nabídky vhodné přesně pro vás. Úřad práce nabízí spoustu dalších aktivit, které v rámci podpory může zájemci proplatit.

Rozšiřte své možnosti

Aktivní přístup úřadu práce spočívá v systému rekvalifikačních kurzů pro uchazeče, příspěvků na účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce a dalších poradenských aktivit. Pro osoby zdravotně znevýhodněné je tady možnost pomoci v rámci pracovní rehabilitace, příspěvku pro zaměstnavatele a nebo vytvoření chráněných pracovních míst. Šanci najít novou a zajímavou práci má díky úřadu práce opravdu každý, kdo se nebojí se na hledání aktivně podílet.

Comments are closed.