Oprava hromosvodu: Řešení závad pro vaši bezpečnost

Hromosvod je velmi důležitou součástí stavby. Chrání před úderem blesku naše zdraví a také samotnou stavbu. Proto je třeba dbát na pravidelné kontroly. Ty pro vás zajistí profesionálové, kteří se vyznají ve svém oboru.

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů jsou rozdělovány do několika kategorií. Tou první je výchozí revize. Ta je prováděna po nové montáži hromosvodu. Je kontrolováno, zda je hromosvod v celém rozsahu schopný bezpečného provozu. Zároveň jde o nezbytnost pro kolaudaci objektu. Druhým typem je periodická revize, ke které by u hromosvodů mělo docházet alespoň jednou za čtyři roky. Hromosvod je zkontrolován, zda stále spolehlivě plní svou funkci a daná budova je bezpečná i během bouřky.

Mimořádná revize

Posledním typem revize hromosvodů je mimořádná revize. Ta je nutná v situacích, kdy je podezření na poškození hromosvodu. To se může objevit například po úderu blesku do objektu. Tato revize je nutná také po demontáži a zpětné montáži hromosvodu například kvůli opravám budovy, střechy a podobně. Kontrola slouží k zjištění, jak byl hromosvod úderem blesku ovlivněn, zda není třeba ho připevnit a uzemnit a podobně. Ani tento typ revize byste neměli podceňovat.

Oprava hromosvodu

Během kontroly může být odhalena závada na hromosvodu. Pokud nastane tato situace, je velmi důležité závadu co možná nejrychleji odstranit. A to zejména pro ochranu vaše zdraví i samotné budovy. Odborníci z Pražské Revizní proto nabízí odstranění odhalené závady v co nejkratším termínu. Jakmile je oprava hromosvodu provedena, potvrzení o odstranění závady dostanete v revizní zprávě.

Hromosvody si zaslouží pravidelnou pozornost. Ačkoliv jsou poněkud nenápadné, mají důležitou funkci. Nenechávejte proto kontrolu jejich aktuálního stavu a funkčnosti na poslední chvíli.