Dotace bez vlastních prostředků

Každá finanční pomoc se počítá. Zdroj není důležitý. Může se jednat o půjčku v rámci rodiny, ale i státní příspěvek. Problém je ve druhém případě je v tom, že je vyplácen až ex post. A to je pro spoustu lidí nepřekonatelný problém.

Začarovaný kruh

Dotace na novostavbu, dotace na výměnu oken, dotace na zateplení, na rekuperaci, na využití dešťové vody a spousta dalších mají jedno společné. Žadatel musí nejprve vynaložit své vlastní finanční prostředky a až potom nebo částečně v souběhu žádat o státní příspěvek. Bez rezerv se tedy neobejdete. Výhodou je, že díky dotační kalkulačce lze rámcově určit, kolik by vám mělo být vráceno a jak moc se finanční zátěž rozpočtu ve finále zmírní. Stačí zadat všechny údaje a systém vypočítá přibližnou částku s minimální odchylkou.

Svůj odhad ohledně výše dotace i dlouhodobých úspor by měl nastínit i projektant nebo energetický odborník a pracovníci na zákaznické lince, které se díky Identitě občana propojí s vaší žádostí a vyhodnotí veškerá data.

Jen pro vyvolené

Program Nová zelená úsporám nabízí mnoho možnost, jak nemovitost upravit, aby byl její provoz co nejšetrnější a ekologický, ale nemůže spasit všechny. V tomto případě není možné čerpat dotaci před zahájením stavby nebo realizací žadatelem zamýšlených změn. Státní fond pro životní prostředí ČR, který za projektem stojí, nemá takové finanční kapacity. A i administrativně by bylo velmi složité celý proces ošetřit a zabezpečit, aby nedocházelo k podvodům.

Pro žadatele z nízkopříjmových skupin má ale stát alespoň částečné řešení. Finanční podporu sice nemohou pokrýt všechny výdobytky novostavby nebo je naplno využít při rekonstrukci, ale u kotlíkových dotací je možné dosáhnout až na pohádkových 95 % a vše je vypláceno průběžně formou záloh. Bez vlastních prostředků je situace sice složitější, ale úspěšnost je poměrně vysoká.