Josef Eim z investiční skupiny DRFG doporučuje

Aby si lidé pečlivě zvážili své investice.

„Investice do fondů se daří distribuovat vlastními prostředky. Fondy  DRFG si získaly na trhu skvělé postavení – jsou důvěryhodné a výkonné.  Očekáváme proto, že investiční nástroj začnou prodávat i významní externí partneři, což pomůže růst jednotlivých fondů urychlit,“ říká Josef Eim, jenž zodpovídá za správu investičních fondů skupiny DRFG.

Ekonomická krize se u nás objevila později, tím pádem také později odezněla. Kvůli tomu lidé v Česku začali oproti ostatním trhům investovat později. Při zakládání obou podílových fondů Investiční skupina DRFG tak záměrně zvolila tradičnější a opatrnější cestu.

Během uplynulých tří let, kdy se i lidé v naší republice přestali bát investování, se objevilo mnoho alternativních druhů investic. Například bitcoin se za uplynulý rok vyšplhal až na pětinásobek své hodnoty.

Český pohled na investice

Zůstáváme na rozdíl od zbytku světa konzervativní (neinvestujeme například do exotických produktů – vína, známky, automobiloví veteráni). K investicím přistupujeme s velkou opatrností. Naše šetřivost se totiž na rozdíl od příjmů nezměnila. Paradoxem však je, že si dostatečně nezjišťujeme informace.

Investiční skupina DRFG se záměrně vyhýbá obchodům s akciemi. Soustřeďují se převážně na opatrné klienty, kteří pouze chtějí potlačit inflaci. Řeč je o přibližném 2–3 % výdělku nad její rámec. Akciový index má v dlouhodobém období kolem 10 % zhodnocení za rok. „Naši klienti jsou především fyzické osoby, ale i institucionální investoři,“ uvádí Josef Eim.

Nemovitostní fond

Založen byl teprve v únoru 2016 s nemovitostmi v hodnotě 210 milionů korun, a to v Lichtenštejnsku. Je v něm inkorporované české právo, takže banka umožní tento fond prodávat na území ČR i retailovým zákazníkům. „Za pouhý jeden rok jsme ho dokázali neuvěřitelně rozšířit a nyní se hodnota spravovaných nemovitosti pohybuje na 963 milionech. Do fondu jsme na začátku letošního roku koupili:

  • polikliniku ve Vyškově
  • dům na náměstí Svobody 20 v Brně
  • retailový park v Kyjově  

Nemovitostní trh se chová jako živý organismus. Do konce roku 2017 očekáváme, že v tomto fondu budeme mít nemovitosti v hodně 1,5 až 2 miliardy korun,“ dodává Eim.

Dluhopisový fond

Dluhopisový fond je ideálnější pro pravidelné měsíční střadatele. Plní investorům v podstatě roli alternativy k běžnému účtu. Dostupnost peněz je v něm totiž každých 14 dní. Aktuální výše spravovaných prostředků se pohybuje okolo 80 milionů korun a očekává se pozvolný růst.