Hydrogeologický posudek: Kvalitní základ vodohospodářských staveb

Služby hydrogeologa mají různé využití – hydrogeologický průzkum budete potřebovat při realizaci studny, čističky, či třeba vsakovacího zařízení. Poskytne důležitý základ, dle kterého lze optimálně navrhnout projekt.

Hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek mívá různé formy a účely. Nejčastěji je využíván hydrogeologický posudek pro studnu, vsak dešťových vod či ČOV. Hydrogeolog provede průzkum, který určí, zda je možné stavbu realizovat. Zároveň také umožňuje získat potřebné dokumenty, které vyžaduje legalizace studny. Využijete ho i při realizaci nové studny – průzkum umožní najít vhodné místo, následuje průzkumný vrt a v neposlední řadě samozřejmě legalizace studny.

Vsakování odpadních vod

Vsakování odpadních vod umožňuje využívat splaškové vody z domácnosti po jejich přečištění. Je nutné splňovat několik kritérií, právě s tím vám pomůže hydrogeologický průzkum Říčany. Zasakování odpadních vod se bez hydrogeologického průzkumu neobejde – slouží nejen pro úřady, ale také umožňuje vybrat správný způsob čištění odpadních vod a optimální způsob řešení zásaku (hloubku, velikost) s ohledem na možnosti vašeho pozemku.

Inženýrsko geologický průzkum

Kromě hydrogeologického posudku můžete využít také inženýrsko geologický průzkum. Ten se vyplatí provést při stavbě nového domu, zahrnuje sondážní práce a podrobně zdokumentuje základové poměry. V kombinaci s hydrogeologickým průzkum je pak využíván také pro realizaci vsakovacích zařízení dešťových vod. Spojením obou typů průzkumů získáte ten nejlepší základ, dle kterého projektant vodohospodářských staveb navrhne optimální řešení.

Služby hydrogeologa vyhledává stále více lidí, ať už pro studny, čističky či vsakovací zařízení. Investovat do odborného průzkumu se vyplatí.