Fyzická potyčka na pracovišti a její následky. Jedná se o pracovní úraz a musí to řešit zaměstnavatel?

Nejednou se stalo, že si zaměstnanci ve firmě nesedli tak, že se na pracovišti porvali. I když se zaměstnavatel snaží na pracovišti nastolit opravdu příjemné pracovní podmínky a přátelskou atmosféru, není v jeho moci zařídit, aby si všichni pracovníci sedli a stali se kamarády. Někdy byť jen jeden názor může způsobit velké rozepře, které mohou vyústit klidně až do fyzické potyčky. V takovém případě se však nabízí otázka, jestli je pracovním úrazem to, co se stane při fyzické potyčce na pracovišti v pracovní době?

V případě, že dojde k fyzické potyčce na pracovišti a v pracovní době, a v případě, že bude mít tato fyzická potyčka nějaké následky, zaměstnavatel s tím nemusí nic dělat. Ať už to bude monokl kolem oka nebo zlomená ruka, nejedná se o pracovní úraz, ale jen o občanskoprávní spor, který si musí vyřešit aktéři celé potyčky. Většinou se to řeší mimosoudním vyrovnáním. 

Jedná se o záležitost škůdce a poškozeného

Zaměstnavatel s fyzickou potyčkou a jejími následky opravdu nemá, co do činění. Jedná se o záležitost škůdce a poškozeného, jen ti si to mezi sebou mohou vyrovnat a urovnat. Většinou chce poškozený náhradu za dobu pracovní neschopnosti nebo minimálně nějaké bolestné. Na soudy se takové rozepře většinou netahají, soudy jsou koneckonců nákladnější a ne každý si může dovolit je zaplatit. 

Úraz vzniklý při fyzické potyčce, ke které byť došlo na pracovišti a během pracovní doby, je jen vybočení z pracovněprávních vztahů. 

Ať to za vás vyřeší odborníci

Bojíte se, že vás pracovníci stejně osočí a budou to chtít zaznamenat jako pracovní úraz? Raději nechte tuto záležitost na odbornících. Nechte to na firmě Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO, a to nejen v Česku, ale také na Slovensku.