Co jsou to dluhopisy a kde je nakoupit?

Dluhopisy nebo také obligace, jsou cenné papíry, které zajišťují investorovi zdroj financí. Nákupem dluhopisu se investor stává věřitelem podniku. Dluhopis je jedním z nejjistějších a nejstabilnějších způsobů investování.

Jak dluhopisy fungují?

Investor, který nakoupí cenný papír tedy dluhopis, se stává vlastníkem (věřitelem) této jistiny a má právo na její splacení, stanovený úrok a vyplacení výnosů z nich plynoucích dlužníkem (eminentem).

Dluhopisy zajišťují věřiteli výnos ve formě úroků, které platí eminent až do stanoveného data. Po skončení této doby eminent uhradí věřiteli částku, za kterou věřitel dluhopisy nakoupil.

Kdo dluhopisy vydává?

Dluhopisy vystavuje stát, samosprávné celky nebo korporace. Známou korporátní společností je například investiční skupina Davida Rusňáka. DRFG nabízí Dluhopisy DRFG a DRFG Real Estate.

V případě dluhopisů DRFG se jedná o investice do diverzifikovaných projektů napříč DRFG. Zhodnocení se zde pohybuje kolem 6,7 % a 8 % p.a.. DRFG Real Estate se naopak zabývá investicemi do nákupů komerčních nemovitostí. Zde je zhodnocení 4,5 %, 6 % a 7 % p.a..

Skupina Davida Rusňáka spravuje mimo jiné také dva investiční fondy. Jedná se o nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND a energetický fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND.

Pro koho jsou dluhopisy vhodné?

Investice do dluhopisů je ideální zejména pro začínající investory. Podle diskuzí je však zřejmé, že do nich investují i zkušení investoři, kteří tak rozdělují své portfolio na bezpečné a riskantnější výnosy. Z recenzí vyplývá, že dluhopisy patří k bezpečným a stabilním investicím.

Hrozí nějaká rizika?

Jak jsme již zmínili, dluhopisy jsou bezpečnou investicí. Jedinou hrozbou může být nesplacení dluhopisu nespolehlivým eminentem. Proto je vždy dobré eminenta vybírat pečlivě a spoléhat na reference a zkušenosti. S investiční skupinou Davida Rusňáka nemůžete šlápnout vedle, nejedná se o žádné letadlo, které by se řítilo k zemi, ale právě naopak je investiční skupina DRFG úspěšná a veřejně známá.