Státní dluhopisy vs. Korporátní dluhopisy: Co je výhodnější?

Dluhopisy. Dozajista jste se již s tímto pojmem setkali. Jedná se o efektivní možnost investování vašich úspor s úrokem, který na běžných spořících účtech rozhodně nenajdete. Investice do dluhopisů se tradičně považuje za jednu z jistějších cest, neboť nejste vystaveni tak vysokému riziku jako například v případě akcií.

Co jsou dluhopisy?

Dluhopisy jsou obligace, které může vydat jak stát, tak například nově vybrané soukromé firmy. Vydavatel těchto dluhopisů se zavazuje k tomu, že vám bude ve stanovených termínech vyplácet dohodnutý úrok a zároveň vám na konci splatnosti vrátí vloženou částku. Díky tomuto jednoduchému principu jsou dluhopisy skvělou volbou pro zhodnocení vašich úspor.

Státní dluhopisy vs. Korporátní dluhopisy

Která z variant dluhopisů je ale výhodnější? Ta státní, nebo ty korporátní? Otázka je to nelehká. Státní dluhopisy sice mohou být jistým způsobem bezpečnější, zato však ale mívají nižší úrok. Naproti tomu korporátní jsou rizikovější, i když se stále bavíme o jedné z nejbezpečnější variant investování, ale na druhou stranu u nich získáte úrok, o jakém se vám ani nesnilo.

Dluhopisy EMTC

Skvělou volbou jsou dluhopisy EMTC, tedy přesněji řečeno společnosti EMTC – Czech a.s. Jedná se o jednu vůbec z prvních firem v České republice, která získala od ČNB prospekt na vydávání dluhopisů.

Díky tomu můžete již nyní investovat své úspory do rozvoje a růstu této společnosti, jež se zabývá prodejem. Zároveň se tak stanete věřitelem této společnosti. Mezi její nejúspěšnější projekty patří Lipa Learning, která vyvíjí edukativní aplikace pro děti. Dalším úspěšným projektem je Airjobs, což je projekt z oblasti personalistiky.

Máte zájem o tuto formu investic? Zajímají vás bližší informace? Chtěli byste znát výši úroků, emise, případná rizika a jejich ošetření? Pak neváhejte a obraťte se na EMTC – Czech a.s.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570, a jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.