SEO optimalizace – o co jde

SEO je zkratka anglického termínu Search Engine Optimization; tento pojem zahrnuje všechny kroky a postupy vedoucí k tomu, aby se webová stránka zobrazovala co nejvýše ve výsledcích internetových vyhledávačů. Především je nutné říci, že to podstatné a nejdůležitější na každé webové stránce je její obsah. Musí být zajímavý, originální a přehledně uspořádaný. Jinak se nebude líbit čtenářům, ale ani vyhledávacím robotům, kteří pomocí složitého systému hodnotí a bodují každou stránku.

seo

 

SEO – klíčová slova, alternativní texty, názvy v URL

Jednou z hlavních SEO technik je správné používání klíčových slov. Důležitá klíčová slova by měla být uvedena na příslušném místě v hlavičce webové stránky a měla by se také objevovat v nadpisech a v rozumné míře i v samotném textu. Je také vhodné a žádoucí pomocí tzv. alternativních textů popsat obrázky použité na webové stránce. Pokud se už v samotné adrese webové stránky (tzv. URL) objeví text, který naznačí, o čem stránka pojednává, pochopí to jak čtenáři, tak vyhledávače.

SEO – síť odkazů, prezentace v diskuzích a na sociálních sítích

Pro  SEO je kromě obsahu velmi důležitá také skutečnost, jak moc a v jakém kontextu se o dané stránce píše jinde na webu. Proto zkušení webmasteři pracují na budování sítě zpětných odkazů a snaží se, aby se o jejich webových stránkách hovořilo na sociálních sítích. Budování pozice stránky ve výsledcích vyhledávačů je z tohoto pohledu práce, která nikdy nekončí. A pokud se začnete problematice SEO věnovat trochu hlouběji, zjistíte, že je to velmi rozsáhlý obor.

Redakce Press-Media

Doporučuje další zajímavé články na mediích

PressWeb.4fan.cz

Press-Media.cz

Centrum-Zprávy.cz