Protipožární ochrana drážních vozidel a bezpečnost

Akreditovaná společnost CZ Testing, která se již několik let zabývá zkouškami protipožární odolnosti. Tým profesionálů se v dané oblasti pohybuje již 10 let.

Tato laboratoř nabízí zkoušky s mnoha materiály (plasty, kov a dřevo). Zabývá se zkouškami od základních konstrukčních prvků po celé jejich výrobky. Jednotlivé zkoušky se provádí dle právních norem, které jsou pro daný materiál či výrobek určené (např. EN 45545-2, ISO 5660-1).

V současnosti jsou jejich zákazníky dodavatelé a výrobci z automobilového průmyslu, zdravotnictví a z oboru železnice. Zaměstnanci CZ Testing jsou nositeli bohatých zkušeností, díky kterým nabízí vlastní návrhy zkušebních postupů.

5 oblastí CZ Testing

  • zkoušky požární bezpečnosti
  • zkoušky statické a dynamické
  • zkoušky spolehlivosti, životnosti a odolnosti materiálu
  • zkoušky fyzikálně-chemické
  • oblast vzdělávání

Zkoušky požární bezpečnosti

Zkoušky bezpečnosti a protipožární ochrana drážních vozidel zajišťuje a následně vyhodnocuje reakci výrobků či materiálu na oheň. Profesionální zaměstnanci spolupracují s výzkumu materiálu pro železnici. Laboratoř, v níž zkoušky probíhají, je vybavena kvalitními přístroji, které jsou určené právě k testování materiálu daného výrobku. Nachází se zde komora pro zkoušku hoření, komora pro optické hustoty kouře a kónický kalorimetr, který slouží pro měření tepla. Jednotlivé zkoušky se provádějí dle určitých právních norem – EN 45545-2, ISO 5660-1, ISO 5659-2 a GOST 55995.

Předmět normy EN 45545-2

Norma stanovuje požadavky na vlastnosti výrobků a materiálů, které jsou využívány pro drážní vozidla, a to z hlediska reakce na oheň. Každá část normy stanovuje pro každý materiál či výrobek zkušební metody, podmínky a požadavky na kladené vlastnosti právě z hlediska reakce na oheň.

Zvuková izolace dle EN 45545-2

Pod normu EN 45545-2 spadá také výroba a použití materiálů pro kolejová vozidla – osobní a vysokorychlostní vlaky, tramvaje a samotné lokomotivy. Zvukové izolace jsou instalovány do stropů, podlah a stěn.

Zkouška reakce sedadel na oheň

Zkoušky reakce sedadel se provádí pomocí měření stanovených odezev při zkušebním vzorku. Provádí se u sedadel cestujících a strojvedoucích (popř. řidičů tramvají) včetně opěrky hlavy a loketní opěrky.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Copywrighter.cz

Promo-clanky.cz

SEOlaborator.cz