Pojistka na blbost v osobním životě i zaměstnání ušetří nervy i peněženku

Můžete si dávat pozor sebevíc, stejně se vinou neopatrnosti nebo nepozornosti dostanete do ošemetné situace, ze které vyplývá finanční odškodnění. Může se jednat o drcnutí do stolu při průchodu kavárnou, kdy někomu polijete kávou mobilní telefon. Někdy se dostanete ale do mnohem horší situace, kdy se vaší vinou někomu stane zranění. Ještě horší je situace, kdy se tak stane v zahraničí. Pro všechny tyto případy je vhodné mít uzavřenou pojistku na blbost, jejíž obdoba funguje i pro pracovní prostředí.

Ani největší opatrnost nepomůže

I sebeopatrnějšímu člověku se někdy stane nehoda, která způsobí škodu na majetku, zdraví, životě, případně finanční škody někomu jinému. V tom případě má dotyčný povinnost uhradit vzniklou škodu. Zatímco u zmiňovaného mobilního telefonu jde o tisíce, u nehod, kde dojde ke zranění může jít až o miliony. Tím spíše, když k dané nehodě dojde v zahraničí, kde se pohybují částky za léčbu i další náhrady v řádech jednotek milionů. Pro všechny tyto případy je vhodné mít uzavřenou pojistku na blbost.

Pojištění občanské odpovědnosti

Zatímco laicky se říká pojistka na blbost, oficiálně se tento pojistný produkt jmenuje pojištění občanské odpovědnosti. Vztahuje se na všechny členy domácnosti včetně domácích zvířat, vyjma psů, koní a hospodářských zvířat, která je nutné připojistit zvlášť. Navíc má pojistka celosvětovou platnost, hodí se proto při cestách na dovolenou nebo za poznáním do zahraničí. Sjednat ji lze ve čtyřech variantách, kdy jedinou odlišností je výše maximální pojistné částky (3, 5, 7 nebo 10 milionů korun).

Jistota v práci

Obdobný produkt funguje i pro pracovní prostředí, kde dochází k nehodám ještě častěji. Jde o škodu, kterou způsobí zaměstnanec svému zaměstnavateli, kdy je podle zákoníku práce povinen zaplatit zaměstnavateli výši škody do 4,5násobku hrubé měsíční mzdy. Maximální pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli je 500 000 Kč, přičemž si lze zvolit výši spoluúčasti. Také u tohoto pojistného produktu je celosvětová platnost, což ocení zaměstnanci vyjíždějící do zahraničí na služební cesty.