LED diody a jejich využití

Diody představují jednu z nejpoužívanějších elektronických součástek, jejímž základním účelem je zprostředkovat určitou informaci o provozovaném systému. Obvykle se jedná o signalizační prvek, který lze programovat do několika statusů podle toho, zda svítí, je vypnutý nebo bliká (přičemž blikání může mít definovanou frekvenci, případně počet).

Diody představují jednu z nejpoužívanějších elektronických součástek, jejímž základním účelem je zprostředkovat určitou informaci o provozovaném systému. Obvykle se jedná o signalizační prvek, který lze programovat do několika statusů podle toho, zda svítí, je vypnutý nebo bliká (přičemž blikání může mít definovanou frekvenci, případně počet).

Diody mohou svítit buď jedno nebo více barevně s ohledem na technologii, která byla použita při jejich sestavování. Mezi nejčastěji aplikované typy diod v současné době patří LED diody neboli elektroluminiscenční (light-emitting) diody, které se oproti klasickým světelným indikátorům vyznačují výrazně lepšími spotřebními vlastnostmi v porovnání s jinými principiálně stejně fungujícími řešeními. LED diody v současné době díky jednoduché konstrukci vytlačují jiné optické indikační prvky.

Typy LED diody

Technologické provedení samotné LED diody v jednotlivých typových systémech je obvykle principiálně stejné, produkty v kategorií LED diod se zpravidla mezi sebou liší především účelovým provedením a způsobem usazení do obvodu.

THT LED

Konstrukčně nejjednodušší LED diody jsou typu THT (through-hole technology), tedy vývodové. Jedná se v podstatě o diodový modul, který je opatřen vývody pro napájení do konkrétní desky plošných spojů (karty). Takto řešené LED diody mohou být buď klasické (tzn. jednobarevné s binární indikací nebo speciální (efektové, infračervené, ultrafialové apod.).

SMD LED

Pokročilejším typem LED diod jsou pak moduly umožňující SMD (Surface-mount device) zapojení. V tomto provedení mohou být moduly opatřeny jednotlivými diodami nebo jejich soustavou s konkrétní funkcionalitou (vlastní indikační sekvencí). SMD LED technologii je možné využít tako na vytvoření složitějších čipů, které mají lepší optické i světelné vlastnosti.

LED diody od TME

LED diody jsou nejčastěji implementovány do elektrických obvodů jako indikační prvky pro specifikaci určitého stavu konkrétní větve nebo subčásti. V obvodu je možné jich zapojit celou řadu ať už jednotlivě, nebo v celých sestavách. Pro konkrétní typy aplikací pak můžete volit z celé řady produktů, jež naleznete například v katalogu společnosti TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.). Jako přední prodejce elektronických a mikroelektronických dílů a součástek nabízí TME široké spektrum diodových systémů včetně speciálních LED diod ve vývodovém i bezvývodovém provedení. Ty je možné specifickými procesy implementovat do konkrétních projektů, prototypů nebo produktů malovýroby i výroby sériové. S LED diodami se můžete v praxi setkat prakticky na všech elektronických zařízeních, které vyžadují alespoň minimální možnost sledování přítomnosti provozu nebo procesu a tvoří technologický základ displejů nevyžadujících podsvícení.