Dopravní značky chrání naše životy

Neobejde se bez nich žádné město, ani vesnice. Řídí se podle nich doprava na celém světě, bez nich by v ulicích zavládl chaos. Řeč je o dopravních značkách, které mnohdy vnímáme za naprostou samozřejmost, a málokdo z nás si uvědomí, jakou službu nám dělají. Jejich nerespektování mívá fatální důsledky.

Dopravní značení se dělí na vodorovné a svislé. Vodorovné značení se provádí přímo na silnicích pomocí barev a patří mezi ně například odbočovací pruhy, výstražné značky, nebo parkovací boxy. Mezi svislé značky můžeme zařadit značení výstražné, upravující přednost, zákazové, příkazové, informativní a podobně. Svislé značky je možno zakoupit nebo si je dočasně pronajmout.

Pro jízdu i ke stání 

V komerční zóně se často setkáváme s mantinely, opravňujícími vjezd nebo stání. Jedná se o takzvané parkovací zábrany, bez nichž by se dnes neobešel žádné obchodní centrum, rezidentní parkování, ani parkovací dům. Vyhrazená místa v podobě sklopných zábran jsou určená pro omezení vjezdu do neveřejných prostor nebo rezervací parkovacího místa. 

Parkovací zábranu tvoří sloupek, opatřený mechanickým zámkem, který se automaticky uzavře pro vztyčení. Se zábranou může majitel libovolně manipulovat a určovat, kdy je parkování nebo vjezd povolen. Instalace je snadná a rychlá. Mechanické vjezdové zábrany jsou ideálním prostředkem pro vnitřní i venkovní značení, a to díky povrchové úpravě, která je ochrání a zabrání korozi

Neustálý vývoj koncepcí

Veřejné dopravní značení je otázkou dopravního inženýrství, které spadá pod dopravní inspektoráty policie. Umístění značek je věnována extra pozornost a řešení konkrétních situací obecních a městských čtvrtí je otázkou systematických projektů. Dodavatel značek reflektuje na stále se zvyšující požadavky, a proto dochází k neustálému rozšiřovaní a zkvalitňování nabídky služeb a produktů.