Co s materiálem z demolice? Zbavte se suti jednoduše

Ať už se rozhodnete zlikvidovat menší rodinný dům, garáž nebo naopak větší stavbu, vždy budete bojovat s materiálem, který se nahromadí a vaším úkolem se stane jeho odstranění, jelikož hned po demolici je považován za odpad. Jak ale na likvidaci odpadu?

Když budete jednat na vlastní pěst

Demolice by neměla probíhat bez odborného dohledu. Profesionálové vědí, že musí být stavba nejprve odpojena od energií a také musíte před demolicí nejprve zajistit potvrzení. Odborný poradce vám může ještě před demolicí poradit, které materiály bude třeba zlikvidovat s větší opatrností a zdali se vám nevyplatí najmout firmu. 

Napadá vás, že se odpadu zbavíte sami? Taková skutečnost je možná, ale většinou bývá reálná jen u menších objektů. Čím větší je budova při demolici, tím více různých odpadů budete muset řešit. Před demolicí proto myslete na to, zdali máte v čem suť odvézt, jestli je ve vašich silách roztřídění odpadu, zajistěte si všechny potřebné písemnosti a vyhledejte dvory, kam budete moci suť odvézt. 

Jak nakládat s roztříděným odpadem

Pokud vám jediný problém činí odvoz materiálu, stačí si objednat kontejner. Firmy často nabízejí také fyzickou pomoc v podobě pracovníků, jež vám s nákladem pomohou. Kontejner může na místě stát i delší čas, než jej naplníte a majitelé kontejnerů se pak o váš odpad za poplatek postarají. 

Pozor na nebezpečný materiál

Než se do demolice pustíte, prohlédněte si pozorně pravidla pro danou lokalitu. Izolační prvky nebo například střešní krytina jsou považovány za nebezpečné pro životní prostředí a musí tak s nimi být při demolici zacházeno. Takovou látku nelze odvézt na skládku, ale o likvidaci se musí postarat firma, která k takovému úkonu má oprávnění. 

Výkup některých materiálů

Někdy je ovšem za odpad považován i materiál, který určité firmy vykupují. Především zdravého dřeva se hned nezbavujte, ale nabídněte jej k odkupu.